ต้องการก็คือร้อยละ3 ผ่อนชำระเป็นรายเดือน เป็นจำนวน12เดือนค่ะ

เงินด่วน*** เว็บไซต์ Siamloaning.com เป็นเพียงเว็บประกาศแจ้งเตือนภัยเงินด่วนและช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร! ค่าเดินทาง! ค่าดอกเบี้ย! ค่าธรรมเนียม! หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ กรุณาตั้งสติและอย่าให้เบอร์ใครง่ายๆ ถ้าคุณใจไม่แข็งพอ ***

ที่สำคัญที่สุด!! เราไม่พบนายทุนนอกระบบตัวจริงในอินเทอร์เน็ต แม้แต่รายเดียว กว่า 90% ล้วนแล้วแต่เป็นมิจฉาชีพ ถ้ามีนายทุนนอกระบบในอินเทอร์เน็ตที่สามารถปล่อยเงินกู้ได้จริง สยามโลนนิ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบโดยทันทีสินเชื่อส่วนบุคคล
เงินกู้ *** หาเงินกู้ไม่ได้ ติดต่อให้เราช่วยได้ที่นี้ *** >>> แอด Lineid : @mpe8992s (มี @ ข้างหน้าด้วย) <<< หรือ >>> คลิกที่นี่เพื่อแอดไลน์ <<< บริการนี้เป็นบริการช่วยหานายทุนให้กับลูกค้า ไม่ใช่เป็นการปล่อยสินเชื่อ และไม่ได้บังคับให้ทำตาม ย้ำอีกครั้งว่าทางเว็บไซต์ไม่ได้เป็นนายทุนปล่อยสินเชื่อด้วยตัวเอง และเราไม่เคยพบนายทุนนอกระบบในอินเทอร์เน็ตที่ปล่อยเงินได้จริง แม้แต่รายเดียว กว่า 90% ล้วนแล้วแต่เป็นมิจฉาชีพ กู้เงิน

icon-hot❤ กู้เงินกับยูโอบีไอแคช อนุมัติไว วงเงินสูง สมัครคลิกเลย!!icon-hot

icon-hot❤ กู้เงินกับ CIMB เพอร์ซัลนัลแคช รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชี คลิกเลย!!icon-hot

icon-hot❤ สมัครบัตรกดเงินสด Citibank เรดดี้เครดิต กดฟรีทุกตู้ คลิกเลย!!icon-hot

icon-hot❤ กู้เงินกับ Citi Personal Loan อนุมัติทันใจ รู้ผลเร็วicon-hot

icon-hot❤ สมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD รายได้รวมเริ่มต้น 12,000 คลิกเลย!!icon-hot

icon-hot❤ มีรถหรือเป็นข้าราชการ ทำธุรกิจ ให้สมหวังเงินสั่งได้ช่วยคุณ คลิกเลย!!icon-hot

อยู่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยค่ะ ดิฉันมีความต้องการในการขอกู้ยืมเงินจากนายทุนทุกๆ ท่านค่ะ เนื่องจากดิฉันมีความจำเป็นจะกู้เงินไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริมค่ะ เพื่อการดำรงชีวิตค่ะ อาชีพหลักของดิฉันคือทำนา ดิฉันอยากจะมีรายได้เสริมระหว่างนี้ค่ะ ดิฉันไม่เคยกู้เงินจากที่อื่นเลยค่ะ กลัวไม่ผ่าน เพราะดิฉันทำนาอย่างเดียวดิฉันอายุ26ปีค่ะ ดิฉันไม่มีทุนจะประกอบอาชีพเสริมค่ะ

เลยต้องขอทำเรื่องกู้เงินจากนายทุนค่ะ ดิฉันขอกู้เงินตามเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และพอจะส่งเงินคืนได้เท่านั้นค่ะ และดิฉันจำเป็นต้องเลี้ยงลูกๆ ด้วยค่ะ และตอนนี้ดิฉันก็ไม่มีงานประจำทำจึงมีรายได้ไม่พอจุนเจือครอบครัว ดิฉันอยากหางานทำนะคะ แต่ เพราะเศรษฐกิจแบบนี้นายจ้างเลยไม่รับลูกน้องเพิ่ม ดิฉันจึงคิดว่าการหารายได้เสริมทำที่บ้าน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดิฉันจะหาเงินมาเป็นค่านมลูกๆ ของดิฉันได้ค่ะ เงินที่มีใช้อยู่ แต่ละเดือนก็ไม่ค่อยพอจ่าย ดิฉัตก็ต้องไปหยิบยืมเงินจาก เพื่อนๆ บ้าง ดิฉันก็เกรงใจเค้าค่ะ ยืมบ่อยๆ ก็ไม่ค่อยอยากยืม แต่ยืม แต่ละครั้งพอได้เงินมาก็คืนนะคะ แต่พอไม่มีเงินก็ต้องไปยืมอีกเป็นอย่างนี้ทุกๆ เดือนเลยค่ะ ดิฉัจจึงได้ทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจากตายทุนค่ะ ดิฉันะขอกู้ยืมเงิน เป็นจำนวนไม่เกิน5000-10000 บาท ค่ะ ส่วนอัตราค่าดอกเบี้ยที่ดิฉันต้องการก็คือร้อยละ3 ผ่อนชำระเป็นรายเดือน เป็นจำนวน12เดือนค่ะ

ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ จากนายทุน เพื่อการพิจารณา อนุมัติการกู้ยืมเงินด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ ถ้าดิฉันผ่านการพิจารณาดิฉันจะนำเงินที่ได้จากการกู้ยืมนี้ไปทำให้เกิประโยชน์มากที่สุดค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ

!! หากคุณเป็นนายทุน ต้องการปล่อยเงินกู้ หากสนใจผู้กู้เงินในกระทู้นี้ กรุณาติดต่อ Lineid : @mpe8992s โดยตรงเท่านั้น !!
ผู้ดูแลระบบ กรกฎาคม 24, 2020 10:50 229 views

sep-6468 พูดว่า:

อาศัยอยู่ที่จังหวัดกระบี่เขต ตำบลไสไทย ได้้ลงทุนเปิดร้านขายชา และกำลังจะเปิดในวันที่ 25 มีนาคม 60 นี้ หมดเงินส่่วนตัวที่เก็บไว้กว่า 40,000 บาท แต่่ตอนนี้เงินสำรองที่เหลืออยู่ 10,000 บาท ก็ ต้้องจ่่ายไป เพราะไปค้ำประกันสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคลนอกระบบให้คนอื่นเพร่าะโดนตามทวงจากเจ้้าหนี้ เพราะตามทวงจากคนที่เอาเงินไปไม่่ได้้ เลยจำใจต้องจ่่ายเงินส่่วนนั้นไป พร้้อมตัวเองก็ต้้องมาภาระเพิ่มขึ้นมาอีก และต้้องหาเงินมาสำรอง และต้องจ่่ายค่่าเฟรนไซส์์ ที่เหลืออีก 10,000 บาท แต่่เนื่องจากตัวเองไม่เคยเดินสเตทเมนกับธนาคาร เลย เพราะเงินเก็บที่ได้้มาก็มาจากการค้้าขายได้้มาก็จ่่ายไป เลยทำไห้้ไม่สามารถทำการกู้้ยืมเงินกับทางธนาคารได้้ แต่่จำเป็นต้อวมีเงินสำรองติดตัว เพื่อ ทำกานหมุนเวียนทุนซื้อของใน แต่่ละวัน ครั้นจะกู้้นอกระบบแบบรายวันก็ไม่กล้้าเส่ี่ยง เพราะไม่่ทราบได้้เลยว่่าตัวเองจะขายได้้วันละเท่่าไหร่่ กลัวจะไม่่มีส่่งใน แต่่ละวัน เลยอยากหานายทุนที่พร้อมให้้ผ่่อนได้้เป็นรายเดือน มีหน้้าร้้านพร้้อม มีบ้้านเป็นของตัวเอง และต้อนนี้ต้้องการเงินแบบด่่วนๆ ผ่่อนจ่่ายเป็นรายเดือน ในวงเงิน20,000 บาท เพื่อจ่่ายค่่าเฟรนไซส์์ง่่วดสุดท้้ายใน2วันนี้ที่ของจะมาถึง หวังว่่าจะมีนายทุนสนใจคะ