กฎ กติกา ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคบ และข้อตกลงในการใช้บริการ www.siamloaning.com

เงินด่วน*** เว็บไซต์ Siamloaning.com เป็นเพียงเว็บประกาศแจ้งเตือนภัยเงินด่วนและช่วยคุณหาเงินกู้เท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินค่าตามเอกสาร! ค่าเดินทาง! ค่าดอกเบี้ย! ค่าธรรมเนียม! หรือให้คุณโอนเงินก่อนแต่อย่างใด โปรดระวังมิจฉาชีพแจ้งว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์เราด้วยนะครับ กรุณาตั้งสติและอย่าให้เบอร์ใครง่ายๆ ถ้าคุณใจไม่แข็งพอ ***

ที่สำคัญที่สุด!! เราไม่พบนายทุนนอกระบบตัวจริงในอินเทอร์เน็ต แม้แต่รายเดียว กว่า 90% ล้วนแล้วแต่เป็นมิจฉาชีพ ถ้ามีนายทุนนอกระบบในอินเทอร์เน็ตที่สามารถปล่อยเงินกู้ได้จริง สยามโลนนิ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบโดยทันทีสินเชื่อส่วนบุคคล
เงินกู้ *** หาเงินกู้ไม่ได้ ติดต่อให้เราช่วยได้ที่นี้ *** >>> แอด Lineid : @mpe8992s (มี @ ข้างหน้าด้วย) <<< หรือ >>> คลิกที่นี่เพื่อแอดไลน์ <<< บริการนี้เป็นบริการช่วยหานายทุนให้กับลูกค้า ไม่ใช่เป็นการปล่อยสินเชื่อ และไม่ได้บังคับให้ทำตาม ย้ำอีกครั้งว่าทางเว็บไซต์ไม่ได้เป็นนายทุนปล่อยสินเชื่อด้วยตัวเอง และเราไม่เคยพบนายทุนนอกระบบในอินเทอร์เน็ตที่ปล่อยเงินได้จริง แม้แต่รายเดียว กว่า 90% ล้วนแล้วแต่เป็นมิจฉาชีพ กู้เงิน

เมื่อท่านได้เข้ามาในเว็บไซต์ www.siamloaning.com และ/หรือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ขอให้ท่านออกจากเว็บไซต์นี้และ/หรือยุติการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทันที

คำจำกัดความ

“เว็บไซต์” ให้หมายความถึง เว็บไซต์สยามโลนนิ่งดอทคอม หรือ https://www.siamloaning.com
“สยามโลนนิ่ง” ให้หมายความถึง เว็บไซต์สยามโลนนิ่งดอทคอม หรือ https://www.siamloaning.com
“ผู้ใช้บริการ” ให้หมายความถึง บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกที่เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์เพื่ออ่าน ดู โพสท์ข้อความ แสดงความคิดเห็น ในเว็บไซต์และบุคคลทั่วไปที่ติดต่อเข้ามาผ่าน LineID : siamloaning และ @mpe8992s
“ลูกค้า” ให้หมายความถึง บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกที่เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์เพื่ออ่าน ดู โพสท์ข้อความ แสดงความคิดเห็น ในเว็บไซต์และบุคคลทั่วไปที่ติดต่อเข้ามาผ่าน LineID : siamloaning และ @mpe8992s
“สิทธิของบุคคล” ให้หมายความถึง สิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนชื่อเสียงส่วนตัวและทางการค้า และให้รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์ สินอื่นใดอันอาจมีรูปร่างหรือไม่ก็ได้
“ข้อมูล” ให้หมายความถึง ข้อความ เนื้อหา ภาพวาด ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพยนตร์ คลิปภาพ คลิปเสียง เพลง ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ งานอัน เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และอื่นๆ อันมีลักษณะและความหมายตามที่กล่าวข้างต้น

ข้อสงวนสิทธิ์

เราให้บริการเว็บไซต์ “สยามโลนนิ่งดอทคอม” แก่บุคคลทั่วไปและสมาชิกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เว็บไซต์สามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และเว็บไซต์มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและหรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ หรือจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้น นั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่อเว็บไซต์ในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้นและให้ถือว่าเว็บไซต์ไม่มีความผิด

เว็บไซต์ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยเว็บไซต์หรือโดยผู้ใช้บริการเป็น ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถใช้อ้างอิงได้ ผู้ใช้บริการพึงต้องใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไป และควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน เว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยเว็บไซต์หรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกวัย ผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือของบุคคลด้อยความสามารถ พึงต้องช่วยควบคุมดูแลและแนะนำตามสมควร เว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยเว็บไซต์หรือโดยผู้ใช้บริการเป็น ข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ไม่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในรูปแบบใดๆ ผู้ใช้บริการพึงต้องรับความเสี่ยงจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการใช้บริการเว็บไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดก็ตาม เว็บไซต์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้โดยตรง หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ อุปกรณ์การเข้าถึงเว็บไซต์ทุกชนิดที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ทั้งหมดนั้น หรือ ข้อมูล เรียงความ เรื่องเล่า ที่ให้ผ่านช่องทาง LineID : siamloaning และ @mpe8992s

ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซด์ โดยเว็บไซด์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและของเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถป้องกันมิให้ถูกจารกรรมข้อมูล (hack) คัดลอก ลบแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลและเว็บไซต์ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรเก็บรักษาและสำรองข้อมูลของตนเองไว้ และควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด สมาชิกและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณีที่ข้อมูลของสมาชิกและผู้ใช้บริการสูญหายหรือเสียหาย ถูกคัดลอกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากเว็บไซด์

ระเบียบในการใช้บริการเว็บไซต์

เว็บไซต์ ไม่อนุญาตให้ ผู้ใช้บริการโพสต์ภาพอนาจารหรือโพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรงและเพศ หากทางเว็บไซต์พบเห็นการตั้งกระทู้ดังกล่าว ขออนุญาตลบกระทู้นั้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการตั้งกระทู้ที่สื่อถึงความรุนแรงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงด้านใดก็ตาม หรือมีการกล่าวให้ร้ายผู้อื่นเสียๆ หายๆ โดยไม่มีหลักฐานหรือข้อเท็จจริง ขออนุญาตลบกระทู้นั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงกระทู้ เตือนภัย ที่มีการโพสต์เลขที่บัญชี ชื่อบัญชีของมิจฉาชีพ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เจ้าของบัญชีหรือเจ้าของเลขที่บัญชี สามารถติดต่อให้ทางเว็บไซต์ลบชื่อของคุณได้ทันทีที่พบข้อมูลผิดพลาด ที่ LineID : @mpe8992s

เว็บไซต์ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโพสต์ข้อความที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรือมีความเกี่ยวข้องกับการพูดถึงในเรื่องของการเมืองทุกกรณี เราเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านของ การเงิน ตลอดจนการทำสินเชื่อส่วนบุคคล เว็บไซต์ไม่สนับสนุนให้มีการเสวนาหรือแสดงความคิดเห็นต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

เว็บไซต์ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการมีการโพสต์เกี่ยวกับการพนันทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการพนันในรูปแบบ ออนไลน์หรืออ็อฟไลน์ จะเป็นคาสิโนที่มีอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม

เว็บไซต์ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทุกท่านตั้งกระทู้ที่เกี่ยวกับการขายยาเสพติด การซื้อขายยาเสพติด หรือโพสต์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกู้หนี้ยืมสิน สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และการหาเงินกู้ หากพบเห็นขออนุญาตลบทันที

เว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการให้คำปรึกษา สอบถาม พูดคุย เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคล เงินกู้นอกระบบและในระบบ รวมถึงการช่วยหาเงินกู้ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ ไม่มีการเก็บเงิน หรือคิดค่าบริการในการช่วยใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นผู้ใช้บริการที่สมัครใจในการลงประกาศแบบ VIP ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 100 บาท และ *ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความเสียหายหลังจากการลงโฆษณาประกาศหาเงินแบบ VIP ของผู้ใช้บริการและไม่คืนเงินผู้ใช้บริการทุกกรณี

เว็บไซต์ ไม่ใช่นายทุนที่สามารถให้เงินกู้กับผู้ใช้บริการทุกท่านได้ เราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยเหลือให้ผู้ใช้บริการได้รับเงินกู้ โดยมีเว็บไซต์เป็นส่วนช่วยผลักดันให้ลูกค้าได้รับเงินให้ได้มากที่สุด ซึ่งนั่นหมายความว่า ผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้รับเงินจากการช่วยเหลือของเว็บไซต์ก็เป็นได้

เว็บไซต์ ไม่มีการเก็บค่านายหน้า ค่าดำเนินการ ค่าตามเอกสาร ค่ารถ ค่าลา ค่าเดินทางทุกอย่าง ค่าทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของการโอนเงินมาให้เว็บไซต์ของเราก่อน ถึงจะได้รับเงินกู้ หรือให้ผู้ใช้บริการเติมเงินทรูมันนี่เข้ามา เว็บไซต์ไม่มีนโยบายทำธุรกรรมแบบนี้ เว้นเสียแต่ว่าเป็นการสมัครสมาชิกวีไอพี (VIP) เท่านั้น

เว็บไซต์ เปิดหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับการลงประกาศเตือนภัย ในหมวดหมู่นี้จะเป็นการประกาศเกี่ยวกับรายชื่อมิจฉาชีพที่หลอกให้โอนเงิน เป็นค่าตามเอกสารต่าง ๆ ทั้งนี้รายชื่อที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ อาจจะมีอยู่จริงหรือไม่มีก็ได้ เกิดขึ้นโดยการโพสต์ของผู้ใช้บริการที่เข้ามาเตือนภัยในเรื่องของการถูกหลองลวงให้กู้เงินด่วน แบบโอนเงินก่อนหรือเติมทรูมันนี่ อาจจะไม่ใช่มิจฉาชีพจริงๆ ซึ่งสามารถขอให้ทางเว็บไซต์ ลบกระทู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ทันที โดยส่งเอกสารการแจ้งความว่า โดนใส่ร้ายมาที่ LineID : @mpe8992s

เว็บไซต์ เปิดหมวดหมู่เกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ ซึ่งถูกโพสต์ขึ้นโดยสาธารณะชนและนายทุนที่ตั้งตนว่าสามารถปล่อยเงินกู้ได้ โดยกระทู้ทั้งหมดในหมวดหมู่นี้ ไม่ได้ผ่านการกรองว่าเป็นนายทุนจริงๆ หากพบเห็นว่ามีการหลอกลวงเกิดขึ้น ทางเว็บไซต์จะไม่ทำการลบกระทู้นั้นๆ ออก แต่จะทำการปิดเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อของมิจฉาชีพไว้ เพื่อลดการถูกฉ้อโกง หลอกลวง การก่อความไม่สงบกับผู้ใช้บริการทุกๆ ท่าน ที่เข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์

เว็บไซต์ เปิดหมวดหมู่สอบถามเงินกู้ ในหมวดนี้จะเป็นหมวดหมู่ที่เว็บไซต์มีไว้สำหรับช่วยเหลือและหาเงินด่วน เงินกู้ ให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ใน LineID : siamloaning และ @mpe8992s ของเรา โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้

 1. ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะทักมาทำธุรกรรมอะไรก็ตาม จะได้รับข้อมูลหรือข้อความต้อนรับแบบเดียวกันหมด คือ

อยากให้หานายทุนให้ ทำตามนี้นะคะ เบื้องต้นทางเราต้องการข้อมูลทั้งหมดของคุณค่ะ เช่น ชื่อ (ไม่ต้องบอกนามสกุล) อยู่จังหวัดอะไร ทำงานหรือกำลังเรียนอยู่ (ไม่ต้องบอกชื่อที่ทำงาน,สถาบันการศึกษา) ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไง ต้องการเงินเท่าไหร่ ไปใช้ทำอะไร เคยเป็นหนี้อะไรมาบ้าง อยากได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ระบายความรู้สึกออกมา (นึกถึงตอนไปขอกู้คนแถวบ้านค่ะ)เขียนเป็นเรียงความมาเลย นายทุนชอบอ่านข้อมูลที่เยอะ หลายคนเขียนกันมาประมาณ 1 หน้ากระดาษ ยังไม่ต้องให้เบอร์โทร และห้ามใส่ที่อยู่เด็ดขาด (ไม่ต้องปริ้น ไม่ต้องแคป ไม่ต้องเขียนใส่กระดาษ พิมพ์ในไลน์เลยก็ได้ กะๆ ให้ได้ครึ่งหน้ากระดาษขึ้นไป) ถ้าอยากให้เราช่วย ตั้งใจพิมพ์ไม่กี่นาที และส่งมาที่แชทนี้ หากข้อความน้อยเกินไป ไม่ช่วยทุกกรณี การให้เงินของนายทุนกับคนที่ไม่รู้จักกันเลย เป็นไปได้ยากมาก จึงต้องให้คุณเขียนรายละเอียดของตนเองให้ได้เยอะที่สุด เพื่อให้นายทุนแต่ละท่านอ่าน ด้านล่างคือตัวอย่างของคนที่เขียนเรียงความมาให้เรานะคะ อย่าลืมเช็คคำผิดด้วย เพราะให้นายทุนอ่าน ไม่ได้ให้เด็กประถมอ่าน ขอบคุณค่ะ

(แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6/09/2559 ) ได้เปลี่ยนข้อความต้อนรับเป็น

แนะนำแบบนี้นะคะ บริการนี้ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อ แต่เป็นการช่วยลูกค้าหานายทุนที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องทำตาม ไม่ได้บังคับนะคะ อยากให้หานายทุนให้ เบื้องต้น เราต้องการข้อมูลของคุณค่ะ เช่น ชื่อ (นามสมมุติ) อยู่อำเภอ/เขต(สำคัญ) จังหวัดอะไร ทำงานหรือกำลังเรียนอยู่ (ไม่ต้องบอกชื่อที่ทำงาน,สถาบันการศึกษา) ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไง ต้องการเงินเท่าไหร่ ไปใช้ทำอะไร เคยเป็นหนี้อะไรมาบ้าง อยากได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เขียนและระบายความรู้สึกออกมา (นึกถึงตอนไปขอกู้คนแถวบ้านค่ะ) ยังไม่ต้องให้เบอร์โทร และห้ามใส่ที่อยู่เด็ดขาด ตั้งใจพิมพ์ไม่กี่นาที เข้าไปพิมพ์ที่ https://www.siamloaning.com/loan การให้เงินของนายทุนกับคนที่ไม่รู้จักกันเลย เป็นไปได้ยากมาก จึงต้องให้คุณเขียนรายละเอียดของตนเองให้ได้เยอะที่สุด เพื่อให้นายทุนที่เข้ามาในเว็บแต่ละท่านอ่าน สามารถดูตัวอย่างการเขียนได้ที่ท้ายสุดของเว็บไซต์ข้างต้น อย่าลืมเช็คคำผิดด้วย หลังจากกดบันทึกข้อมูลแล้ว จะได้รหัสติดตาม ให้ลูกค้าทุกท่านนำมาแจ้งที่ Line นี้อีกครั้ง เมื่อได้รหัสหลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

(ข้อความที่ใช้ปัจจุบัน แก้ไขเมื่อวันที่ 11/07/2560 ) ได้เปลี่ยนข้อความต้อนรับเป็น

แนะนำแบบนี้นะคะ บริการใน [email protected] นี้ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อ แต่เป็นการช่วยลูกค้าหานายทุนที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องทำตาม และไม่ได้บังคับนะคะ อยากให้หานายทุนให้ สามารถฝากเรื่องขึ้นไปบนเว็บกับเราได้ เบื้องต้น เราต้องการข้อมูลของคุณค่ะ เช่น ชื่อ (นามสมมุติ) อยู่อำเภอ/เขต(สำคัญ) จังหวัดอะไร ทำงานหรือกำลังเรียนอยู่ (ไม่ต้องบอกชื่อที่ทำงาน,สถาบันการศึกษา) ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไง ต้องการเงินเท่าไหร่ ไปใช้ทำอะไร เคยเป็นหนี้อะไรมาบ้าง อยากได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เขียนและระบายความรู้สึกออกมา ยังไม่ต้องให้เบอร์โทรและห้ามใส่ที่อยู่เด็ดขาด ตั้งใจพิมพ์ไม่กี่นาที เพียงเข้าไปพิมพ์ที่ https://www.siamloaning.com/loan การให้เงินของนายทุนกับคนที่ไม่รู้จักกันเลย เป็นไปได้ยากมาก จำเป็นต้องเขียนรายละเอียดของตนเองให้ได้เยอะที่สุด เพื่อให้นายทุนที่เข้ามาในเว็บได้อ่าน สามารถดูตัวอย่างการเขียนได้ที่ท้ายสุดของเว็บไซต์ข้างต้น อย่าลืมเช็คคำผิดด้วย หลังจากกดบันทึกข้อมูลแล้ว จะได้รหัสติดตามที่ขึ้นต้นด้วย sep- ให้ลูกค้าทุกท่านนำมาแจ้งที่ [email protected] นี้อีกครั้ง เมื่อได้รหัส(ทันที)หลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

 • ข้อความต้อนรับตามข้อ 1 คือการขอรายละเอียดผู้ใช้บริการ เพื่อนำข้อมูล เรียงความหรือเรื่องเล่าของผู้ใช้บริการทุกท่านไปตั้งกระทู้ หรือ ตอบกระทู้ ในเว็บไซต์ siamloaning.com ในหมวดหมู่ของการสอบถามเงินกู้ หรือฝากเป็นความคิดเห็นในกระทู้ที่ได้รับความนิยมบนเว็บไซต์ ไม่ใช่การขอข้อมูลเรียงความหรือเรื่องเล่าเพื่อการอนุมัติเงินกู้ให้กับผู้ใช้บริการ
 • เรื่องเล่าทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการส่งมาให้เว็บไซต์ ผ่านทาง Line:ID siamloaning และ @mpe8992s และ https://www.siamloaning.com/loan โดยมีการส่งชื่อแนบเข้ามาด้วย จะถูกลบชื่อของลูกค้าออกทันที รวมถึงสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา (หากตรวจพบ) หลังจากอนุมัติกระทู้ หรือ ความคิดเห็น ให้แสดงในเว็บไซต์แบบสาธารณะเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากเป็นการปกปิดข้อมูลการติดต่อไปยังผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพติดต่อไปหลอกลวงลูกค้า โดยหากมีนายทุนสนใจในเรื่องราวของผู้ใช้บริการทุกท่าน จะต้องทำการติดต่อมายังเว็บไซต์โดยตรงเท่านั้น
 • เว็บไซต์ช่วยผู้ใช้บริการให้หาเงินกู้ได้ง่ายขึ้น แต่เว็บไซต์ไม่ใช่นายทุนที่สามารถปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้าได้
 • หากข้อมูล บทความ เรียงความหรือเรื่องเล่าของผู้ใช้บริการที่แสดงบนเว็บไซต์แบบสาธารณะ ก่อให้เกิดความเสียหาย เกิดความเข้าใจผิดต่อตัวของผู้ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้ใช้บริการจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเอง
 • เว็บไซต์ไม่ต้องปฏิบัติต่อเนื้อหาที่ส่งเข้ามาผ่าน Line:ID siamloaning และ @mpe8992s และ https://www.siamloaning.com/loan ใดๆ ให้เป็นความลับ
 • เว็บไซต์สามารถใช้งานเนื้อหาข้อมูลที่ส่งให้เว็บไซต์ผ่าน Line:ID siamloaning และ @mpe8992s และ https://www.siamloaning.com/loan เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือแจ้งให้ท่านหรือบุคคลอื่นทราบถึงเนื้อหาที่ส่งเข้าไปที่เว็บไซต์หรือการใช้งาน
 • เว็บไซต์สามารถใช้งานเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบผ่าน Line:ID siamloaning และ @mpe8992s และ https://www.siamloaning.com/loan ทางดิจิตอล การตีพิมพ์หรือในรูปแบบสื่ออื่นใดทั่วโลกตลอดไป
 • เว็บไซต์มีสิทธิ์ไม่ตอบคำถามผู้ใช้บริการ ที่ติดต่อเข้ามาผ่าน Line:ID siamloaning และ @mpe8992s และ https://www.siamloaning.com/loan และไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
 • เว็บไซต์มีสิทธิ์ Block ปิดกั้น ผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามาผ่าน Line:ID siamloaning และ @mpe8992s และ https://www.siamloaning.com/loan และไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
 1. ข้อมูล เรื่องราวต่างๆ เรียงความ บทความ และการพูดคุย ผ่าน Line:ID siamloaning และ @mpe8992s และ https://www.siamloaning.com/loan ที่ผู้ใช้บริการติดต่อเข้ามาทาง siamloaning.com เว็บไซต์สามารถนำไปใช้ทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
 2. เว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถหานายทุนที่แท้จริงให้ผู้ใช้บริการได้ และไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
 3. เมื่อเริ่มติดต่อเข้ามาผ่าน LineID : siamloaning และ @mpe8992s และ https://www.siamloaning.com/loan ให้ถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่าน ได้ยอมรับกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อตกลงในการใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเว็บไซต์สามารถนำข้อมูลทั้งหมดไปเผยแพร่ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย

ชี้แจง ถามตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการหานายทุนผ่านทาง LineID siamloaning และ @mpe8992s

ถาม : มีผู้ใช้บริการท่านใดที่ได้รับเงินกู้จากบริการหานายทุนผ่านทาง LineID siamloaning และ @mpe8992s แล้วหรือไม่
ตอบ : ปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ยังไม่สามารถหานายทุนนอกระบบในอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าที่ฝากเรื่องขึ้นไปบนเว็บได้เลยแม้แต่รายเดียว กว่า 99.9% นั้น เราพบแต่นายทุนที่อ้างตนว่าสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกของเราได้ ซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นมิจฉาชีพ

ถาม : บริการนี้ คือการหลอกให้ชาวบ้านชาวช่องมาโพสต์ว่าอยากได้เงินใช่หรือไม่ ?
ตอบ : บริการที่นำเสนอให้ผู้ใช้บริการ เป็นบริการช่วยหาเงินทุนให้ผู้ใช้บริการเท่านั้น ทางสยามโลนนิ่งไม่ใช่นายทุนที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ใช้บริการด้วยตัวเอง และไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น บริการนี้ เราตั้งใจทำขึ้นมา เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลของเหล่ามิจฉาชีพ โดยปกติ เว็บไซต์เปิดให้สมาชิกตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ เพื่อหานายทุนด้วยตัวเองอยู่แล้ว แต่เราก็พบปัญหามากมาย เช่น ผู้ใช้บริการใส่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ไลน์ส่วนตัว อีเมล์ และที่อยู่ของตัวเอง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดของตัวผู้ใช้บริการเอง เป็นอย่างมาก ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเปิดเผยไปทั้งหมด มิจฉาชีพจะอ้างว่าเป็นทีมงานของเว็บไซต์สยามโลนนิ่ง และติดต่อหาผู้ใช้บริการทันที หลอกให้สมาชิกในเว็บไซต์โอนเงินไปให้ โดยอ้างว่าเป็นทีมงานของสยามโลนนิ่ง ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน! มีคนเดือดร้อนจากการการที่มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอย่างล้นหลาม

แน่นอนว่า ทางเว็บไซต์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงเปิดบริการช่วยผู้ใช้บริการในการหานายทุน โดยเราตั้งใจเป็นสื่อกลางให้กับผู้ใช้บริการ และลดปัจจัยเสี่ยงในการพบปะกับมิจฉาชีพให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ โดยข้อมูลที่โพสต์ลงไปบนเว็บไซต์ จะผ่านการเซ็นเซอร์ข้อมูลสำคัญ (หากตรวจพบ) เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร LineID และอีเมล์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หากมีนายทุนนอกระบบที่แท้จริง สนใจข้อมูลของผู้ใช้บริการจริงๆ จะต้องดำเนินการผ่านทางสยามโลนนิ่งเท่านั้น จะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ และจะต้องผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้นจากทางสยามโลนนิ่งเสียก่อน ซึ่งปัจจุบัน เรายังไม่พบนายทุนนอกระบบที่แท้จริงแม้แต่รายเดียว ทุกนายทุนที่ติดต่อเข้ามา จะมีแต่มิจฉาชีพ ให้ดาวน์รถ ผ่อนของ มาโดยตลอดค่ะ และใช่เลย เราไม่สนับสนุนการกระทำแบบนี้อยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าเราไม่มีการเปิดรับโฆษณาของนายทุนนอกระบบพวกนี้เลย

อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า เว็บไซต์เปิดให้สมาชิกตั้งกระทู้ เพื่อหานายทุนด้วยตัวเองอยู่แล้ว ไม่ได้มีเจตนาหลอกให้ผู้ใช้บริการโพสต์ว่าอยากได้เงิน ตามที่ผู้ใช้บริการบางท่านเข้าใจผิด ถ้ามีนายทุนที่สนใจอยากจะปล่อยเงินกู้ให้ผู้ใช้บริการได้จริงๆ แน่นอนว่าเขาเหล่านั้นจะต้องติดต่อมาทางสยามโลนนิ่งเป็นอันดับต้นๆ เพราะเราเป็น Community ด้านสินเชื่อ มีหมวดหมู่ประกาศเตือนภัยพวกเหล่ามิจฉาชีพ มีตัวแทนสินเชื่อส่วนบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามลิงค์ต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ มีผู้ที่สนใจอยากกู้เงินเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงหวังว่าผู้ใช้บริการทุกท่านจะเข้าใจในเจตนาที่แท้จริง ในการแบกรับภาระในการช่วยผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางเว็บไซต์หวังเพียงว่า ทางผู้ใช้บริการจะเข้าใจในเจตนาที่แท้จริงของเรามากยิ่งขึ้น

ถาม : คนที่เขาพิมพ์มาเยอะๆ เขาก็นึกว่ามันดี มีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่า
ตอบ : สยามโลนนิ่งดอทคอม ไม่มีเจตนาไม่ดีแอบแฝง บริการนี้ ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ติดต่อเข้ามาจะสนใจค่ะ แต่ถ้าให้ช่วย ทางเรายินดีประชาสัมพันธ์เรื่องราวให้ หรือถ้าจะให้ลบ เราก็ยินดีลบข้อมูลของผู้ใช้บริการให้ ตามรหัสติดตามที่มอบให้กับผู้ใช้บริการ มีทั้ง Feedback ที่ดีและไม่ดี ตรงนี้เราเข้าใจค่ะ ก็กลับไปในส่วนของเรื่องเจตนา เรายินดีช่วยผู้ใช้บริการหานายทุนจริงๆ ตามบริการ เรื่องราวทั้งหมดที่เขียนขึ้นไป มันก็อยู่ที่ตัวผู้ใช้บริการ มันก็คือเป็นการเล่าเรื่องน่ะค่ะ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เล่ากันมายาวหน่อย เท่านั้นเองค่ะ

ถาม : มันก็เหมือนเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่า เรียก Rating เว็บ ไม่มีหรอกนายทุน รัฐบาลเขาเอาจริงนะ ใครจะกล้ามาปล่อยกู้ ทุกวันนี้เห็นมีแต่คนพิมพ์มาทั้งนั้น ร้อนเงินก็มาหาสยามโลนนิ่ง ขายโฆษณาในตัวอีก สุดยอดเลยนะ
ตอบ : กว่า 90% ในอินเทอร์เน็ต จากประสบการณ์การทำงานสายสินเชื่อและให้บริการด้านเงินกู้ นายทุนเงินกู้นอกระบบออนไลน์ ล้วนแล้วแต่เป็นมิจฉาชีพแทบทั้งสิ้นค่ะ ในส่วนอีก 10% ที่เหลือ เราก็เผื่อเอาไว้ว่า คงจะมีนายทุนนอกระบบที่ให้บริการได้จริงๆ ผู้ใช้บริการอาจจะคิดว่า มันไม่มีหรอกนายทุน แต่ในฐานะของผู้ให้บริการ เราต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ และเราไม่เคยบั่นทอนความหวังของผู้ใช้บริการ เราพยายามคิดค้นบริการเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการมาอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของภาคเอกชน ก็มีการสนับสนุน Fintech Startups ในเรื่องของการกู้เงินนอกระบบออนไลน์แบบ P2P (Peer-to-Peer) เพราะพวกเราต้องการให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน เข้าถึงนายทุนนอกระบบได้ ซึ่งสยามโลนนิ่งเอง ก็พร้อมจะติดต่อผู้ใช้บริการของเรา ให้เข้าถึงการบริการทั้งหมดตามที่ทุกหน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ คอยสนับสนุน

สำหรับในเรื่องของกระแส หรือ Rating การประชาสัมพันธ์เรื่องราวร้องทุกข์ หรือความต้องการทางการเงินของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์สยามโลนนิ่ง เราประสงค์ให้นายทุนที่แท้จริงเข้ามาเห็นข้อความเหล่านั้นอยู่แล้วค่ะ ตามเงื่อนไขการบริการเลย คือเรามีหน้าที่ในการช่วยหานายทุนให้ ประชาสัมพันธ์ให้ ผ่านเรื่องราวที่ผู้ใช้บริการส่งเข้ามา เราได้มีการวางแผนการทำการตลาด เพื่อให้นายทุนนอกระบบออนไลน์ที่แท้จริง เข้าถึงผู้ใช้บริการของเราให้ได้มากที่สุด และพยายามคิดค้นบริการต่างๆ เพื่อหานายทุนให้ได้เร็วที่สุดมากยิ่งขึ้น สำหรับ Rating ที่เป็นผลพลอยได้ให้ทางสยามโลนนิ่ง เราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา ก็เพื่อต้องการให้เป็นที่หนึ่งของ Community ด้านสินเชื่ออยู่แล้วค่ะ เพราะถ้าเราเป็นอันดับ 1 ได้ ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการ ก็จะได้รับการบริการที่ถูกต้อง และลดปัจจัยเสี่ยงในการถูกหลอกจากเว็บไซต์สินเชื่อ เงินกู้ เงินด่วน อื่นๆ ที่มีมิจฉาชีพโพสต์ประกาศ คอยหลอกลวงผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

และมันไม่แปลกเลยค่ะ ที่ทุกวันนี้จะมีแต่คนพิมพ์เข้ามาให้ทางสยามโลนนิ่งช่วยหานายทุนให้ หรือมีกระทู้ที่ต้องการเงินเป็นจำนวนมากกว่ากระทู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ เหตุผลที่สำคัญที่สุด นั่นก็เพราะว่า คนที่กำลังหานายทุน นั้นมีมากกว่านายทุนนอกระบบหลายเท่า จริงอยู่ที่อาจจะมีนายทุนที่อ้างตัวว่าเป็นนายทุนจริงๆ แต่แน่นอนว่า จากการตรวจสอบของทางเว็บไซต์ คนที่มาตั้งกระทู้ส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพค่ะ ทางเว็บเลยไม่พยายามอนุมัติกระทู้ที่เข้าข่ายจะมาหลอกลวงผู้ใช้บริการของเรา และในส่วนของโฆษณาที่เห็น ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ไม่ใช่เป็นโฆษณาที่เราเอามาแปะโดยไม่ได้ผ่านการกรอง หรือตรวจสอบอะไรเลย

ทางเว็บไซต์ น้อมรับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทุกท่าน และได้มีการปรับปรุงการบริการตามที่ผู้ใช้บริการให้ความเห็นมาในหลายๆ อย่าง อาทิ เว็บไซต์ได้ทำการเน้นย้ำในส่วนของการบริการหานายทุน ว่าเป็นการหานายทุน ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อของทางเว็บไซต์ ผ่านทางหน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อย และได้ทำการเปลี่ยนข้อความประชาสัมพันธ์ให้ตรงประเด็นมากที่สุด เพื่อลดอัตราการเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้น จากการปรับปรุง ทางเราก็พบว่า มีคนสนใจในบริการหานายทุนนี้อยู่ดีค่ะ จากจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ทั้งหมด มีเพียง 5-10% เท่านั้นที่สนใจในบริการช่วยผู้ใช้บริการหานายทุน จะเห็นได้ว่า มีคนสนใจน้อยมาก ไม่ได้มีมากมายเลยในแต่ละวัน ไม่ใช่เพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้ค่ะ ถึงพิมพ์ข้อความให้เราช่วย แต่นั่นเป็นเพราะว่า มันมีคนที่ต้องการหาที่พึ่ง หรือต้องการให้ช่วยจริงๆ ไม่ทางใจ ไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม ต้องการระบายและปรึกษาปัญหาด้านการเงินต่างๆ รวมถึงการกู้เงินนอกระบบ ออนไลน์ ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการ ก็หยิบยื่นสิ่งต่างๆ พูดคุย และตอบข้อสงสัย ดังที่ดิฉันได้พิมพ์อธิบายเจตนาทั้งหมดกับผู้ใช้บริการด้วยดีเสมอมา

ถาม : เลิกขายฝันสักที ใน Pantip คุณมีลูกทีมตามลบโพสต์หรือเปล่า
ตอบ : ทางสยามโลนนิ่ง ไม่เคยเก็บเงินจากการบริการหานายทุนเลย แม้แต่บาทเดียว เราจึงไม่ได้ขายฝันให้ผู้ใช้บริการ และเราก็ไม่เคยบอกผู้ใช้บริการถึงศักยภาพในการหานายทุนของเรา และไม่เคยหลอกลวงผู้ใช้บริการว่าเราสามารถหานายทุนให้เขาเหล่านั้นได้ เพราะปัจจุบัน เราไม่พบนายทุนนอกระบบเลยแม้แต่รายเดียว เราไม่เคยโกหกผู้ใช้บริการว่าเราหานายทุนได้แล้วนะ เพราะเราไม่พบนายทุนตัวจริงสักคน บริการนี้เป็นบริการฟรี ที่ผู้ใช้บริการสนใจสมัครใช้บริการด้วยตัวเอง และเรามุ่งเน้นในการช่วยหานายทุน ผ่านสื่อกลางของเรานั่นก็คือเว็บไซต์ด้านสินเชื่อ

ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาบนเว็บไซต์ ล้วนแล้วแต่มาด้วยความหวังและความเชื่อต่างๆ นาๆ บนหน้าเว็บไซต์เราไม่เคยพูดว่า บริการหานายทุน สามารถหานายทุนให้คุณได้แน่นอน และเราย้ำเตือนเสมอถึงกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพ มีกระทู้แจ้งเตือนภัยเงินด่วน ให้ลูกค้าทุกท่านได้ระมัดระวังตัวกันตั้งแต่เปิดเว็บไซต์สยามโลนนิ่ง เราพยายามตอบแทนลูกค้าที่มีความหวังและความเชื่อ เท่าที่จะทำได้ คนที่เข้าใจทันทีว่า โอกาสการเข้าถึงนายทุนนอกระบบในอินเทอร์เน็ตมันน้อยหรือแทบจะไม่มี ก็ถือว่าทางเว็บไซต์ได้ช่วยให้ลูกค้าบางส่วนรับทราบและเข้าใจแล้ว และในส่วนของคนที่ยังยืนยันว่า ยังไงมันก็ต้องมี เราก็หยิบยื่นบริการช่วยลูกค้าหานายทุนเข้าไปเสริม และก็ได้ผลดี ในหลายๆ อย่าง เช่น เวลาที่ลูกค้าบางท่านกำลังจะถูกให้โอนเงินจากคนที่อ้างตัวว่าเป็นนายทุน หรือ มิจฉาชีพหลอกล่อให้เสียค่าบริการ ลูกค้าก็จะเข้ามาสอบถามก่อนทุกครั้ง และเข้าใจกลโกงมากยิ่งขึ้น มีการสอบถามว่ามีนายทุนติดต่อเข้ามาบ้างไหม ขนาดเว็บไซต์ใหญ่ยังไม่สามารถติดต่อกับนายทุนตัวจริงได้เลย ลูกค้าทุกท่านก็จะบอกตัวเองได้ทันทีว่า โอกาสในการได้รับเงินกู้นอกระบบออนไลน์มีเปอร์เซ็นต์แค่ไหน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอย่างมากเลยค่ะ

และที่สำคัญที่สุด และต้องเข้าใจเลยก็คือ บริการหานายทุน เราไม่ได้บังคับ หรือขู่เข็ญให้ลูกค้าต้องทำตาม และไม่มีการเก็บค่าบริการแอบแฝงใดๆ ทั้งนั้น ซึ่งนั่นหมายความว่า ลูกค้าจะต้องรับได้ถึงความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่เราไม่สามารถ Deal หรือหานายทุนที่แท้จริงได้ ตามกฎ กติกา ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคบ และข้อตกลงในการใช้บริการของเว็บไซต์ และแน่นอนว่า ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่สนใจบริการหานายทุนค่ะ ลูกค้าหลายท่านก็เข้าถึงสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือธนาคารตามลิงค์โฆษณาของสยามโลนนิ่ง ลูกค้าหลายท่านก็เข้าใจถึงกลไกเงินกู้ ออนไลน์มากยิ่งขึ้น ลูกค้าหลายคนก็ใช้หลากหลายหนทางในการหานายทุน รวมถึงให้สยามโลนนิ่งช่วยเป็นตัวกลางด้วยเช่นกัน มันมีตัวเลือกมากมายให้ลูกค้าใช้บริการค่ะ กระบวนการของการหานายทุนมันก็มีแค่ เป็นตัวเพิ่มโอกาส และลดปัจจัยเสี่ยงในการถูกหลอกโอนเงิน เราไม่เคยพูดว่าเงินด่วนนอกระบบ ออนไลน์ ไม่มีอยู่จริง แต่เพียงแค่เรายังไม่พบว่ามีนายทุนนอกระบบ คนไหนสามารถปล่อยเงินกู้ได้ และเราก็ประกาศหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า “เราไม่เคยพบนายทุนนอกระบบในอินเทอร์เน็ตที่ปล่อยเงินได้จริง แม้แต่รายเดียว กว่า 90% ล้วนแล้วแต่เป็นมิจฉาชีพ” ลูกค้าเราทุกคนก็ไม่ใช่คนที่ต้องการกู้เงินนอกระบบ ออนไลน์อย่างเดียว คนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือธนาคารก็มีมากมายด้วยเช่นกัน

ในส่วนของเว็บไซต์ Pantip เราไม่มีทีมงานตามลบโพสต์ ตามที่ผู้ใช้บริการเข้าใจค่ะ และเรามั่นใจว่า ทาง Pantip เอง ก็มีศักยภาพพอในการเป็นพื้นที่สาธารณะ การหยิบยกชื่อของบริษัท องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือแม้แต่กระทั่งบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆ หากมีการพาดพิงมายังเว็บไซต์ ทางสยามโลนนิ่งคงทำได้เพียงชี้แจงข้อเท็จจริงเท่านั้นค่ะ และหากเกิดการเข้าใจผิดจนก่อให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อทางสยามโลนนิ่ง หรือทางเว็บไซต์พันทิป หรือบุคลคลที่สามเอง ก็จะไม่เป็นผลดีกับทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลย การด่า! การว่าร้าย! ให้องค์กร บุคคลหรือใครก็ตามเกิดความเสียหาย จะต้องมาจากความถูกต้อง หรือผิดหลักการให้บริการ ในส่วนของบริการหานายทุน ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน Rules Service Policy ของเว็บไซต์ ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะส่งเรื่องราวการขอกู้เงินให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้แล้วค่ะ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการแจงรายละเอียดการขอกู้เงินของสมาชิกเอง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในทางเดียวกัน คือ “หานายทุนนอกระบบตัวจริง” เรื่องราวทั้งหมดที่สมาชิกทุกท่านส่งเข้ามา จะเป็นสะพานเชื่อมที่ดีมากๆ ในการติดต่อกับนายทุนนอกระบบ ออนไลน์ ที่สามารถปล่อยเงินกู้ให้กับเขาเหล่านั้นได้ ผู้ใช้บริการที่แอด Line เข้ามา จะทราบทันที หากเราค้นพบหรือสามารถ Deal กับนายทุนเงินกู้นอกระบบ ออนไลน์ได้ค่ะ ซึ่งปัจจุบัน เราไม่พบนายทุนที่ถูกต้องเลยแม้แต่รายเดียว ซึ่งรายละเอียดการบริการทั้งหมด ดิฉันก็ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบไปในทุกส่วนของการบริการแล้ว สยามโลนนิ่งดอทคอม เป็นเว็บไซต์ เงินด่วน เงินกู้ สินเชื่อส่วนบุคคลในเครือธนาคาร ทุกบริการเกี่ยวข้องกันแทบทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามา มีความต้องการ ความเดือดร้อน และความโศกเศร้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความหวัง สยามโลนนิ่งเองก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และตามหานายทุนตัวจริง หวังอยู่เสมอว่า จะมีคนที่สามารถปล่อยเงินได้จริงๆ กับผู้ใช้บริการของเรา หากเราค้นพบนายทุนตัวจริง เราจะบอกผู้ใช้บริการทันทีว่าเราพบแล้ว และจะแจ้งรายละเอียดผ่าน Line ทันทีตามเงื่อนไขการบริการ ไม่มีการหลอกลวงผู้ใช้บริการแน่นอน! ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีเลย และในขณะเดียวกันเราก็กำลังตามหานายทุกที่สามารถปล่อยเงินได้จริงๆ อยู่เช่นกัน

ทุกคำด่าทอของผู้ใช้บริการ ดิฉันผู้รับหน้าที่ในการคุยกับผู้ใช้บริการ ก็มีหัวใจไม่แพ้กัน เช่นกัน ทุกคำพูดที่ผู้ใช้บริการพิมพ์มา ดิฉันรับและรู้สึกได้ และพยายามตั้งใจจับใจความทั้งหมด เพื่อตอบคำถามผู้ใช้บริการ และแสดงถึงเจตนาจริงๆ ของเรา การหานายทุนนอกระบบ เว็บไซต์สยามโลนนิ่งได้เข้ามาแบกภาระตรงนี้อย่างเต็มที่แล้ว บริการนี้ เป็นบริการช่วยหานายทุนให้กับผู้ใช้บริการ สยามโลนนิ่งไม่ได้เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น เราทำหน้าที่ได้เพียงช่วยหานายทุน จากเรื่องราวของสมาชิกที่ส่งเข้ามา ไม่มีสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อใดๆ ทั้งสิ้น

ถาม : รหัสติดตาม ที่ขึ้นต้นด้วย Sep ใช้ทำอะไร
ตอบ : รหัสติดตามใช้สำหรับในการตามผลการหานายทุน ในกรณีที่นายทุนสนใจเรื่องเล่าของผู้ใช้บริการตามที่ส่งเข้ามาแบบเฉพาะเจาะจง และรหัสติดตามยังใช้สำหรับการแจ้งลบเรื่องราวที่แสดงผลอยู่บนเว็บไซต์สยามโลนนิ่งค่ะ

ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์

บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้บริการและสมาชิกไม่มีสิทธินำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเว็บไซต์ ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อตกลงผูกพัน

การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซด์ไม่ว่าเวลาใด ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการและจะมีผลผูกพันในเรื่องข้อสงวนสิทธิ์เว็บไซต์ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้บริหารเว็บไซด์ตลอดไป เว็บไซต์ สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้บริการได้ตลอด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า